Expresní překlady Dobříš

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dobříš

Expresní překlad Dobříš

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dobříš.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dobříš

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dobříš bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dobříš nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Dobříš: Katalog, Webové stránky, Knihy, Prezentace, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, PPC reklama, Reklama, Letáky, Průvodce

Technické překlady Dobříš: Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Manuál, Norma, Technologické postupy, Příručka, Revizní zpráva, Certifikát, Technická zpráva, Návod k obsluze

Právní překlady Dobříš: Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smlouva, Odvolání, Směrnice EU, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba

Ekonomické překlady Dobříš: Výroční zprávy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Rozvahy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Akcie, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Dobříš: Dopis, Bakalářské práce, Životopisy, Novinové články, Abstrakt, Překlady webových stránek, Videa, Email, Firemní korespondence, Diplomové práce, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Dobříš: Průkaz totožnosti, Rodný list, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Společenská smlouva, Stanovy, Oddací list, Odvolání, Soudní žaloba, Notářský zápis, Revizní zpráva, Vysvědčení, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Norma, Diplom, Plná moc

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad