Expresní překlady Dobřichovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dobřichovice

Expresní překlad Dobřichovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dobřichovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dobřichovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dobřichovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dobřichovice nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Dobřichovice: Novinové články, Abstrakt, Firemní korespondence, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Životopisy, Email, Bakalářské práce, Dopis, Videa

Technické překlady Dobřichovice: Návod k obsluze, Odborný text, Příručka, Certifikát, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k použití, Norma, Technologické postupy, Manuál

Prezentační překlady Dobřichovice: Billboardy a plakáty, PPC reklama, Průvodce, Tiskoviny, Reklama, Knihy, Prezentace, Letáky, Katalog, Webové stránky, Inzertní a PR články

Právní překlady Dobřichovice: Právní dokumenty, Dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Směrnice EU, Odvolání

Ekonomické překlady Dobřichovice: Výroční zprávy, Audity projektů, Daňové formuláře, Rozvahy, Výběrová řízení, Akcie, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Dobřichovice: Notářský zápis, Revizní zpráva, Rodný list, Oddací list, Certifikát, Zakladatelská listina, Odvolání, Diplom, Stanovy, Vysvědčení, Norma, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Apostila, Úmrtní list, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Vysvědčení, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad