Expresní překlady Dobřany

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dobřany

Expresní překlad Dobřany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dobřany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dobřany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dobřany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dobřany nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Dobřany: Letáky, Katalog, Průvodce, Inzertní a PR články, Webové stránky, Reklama, Knihy, Prezentace, PPC reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty

Technické překlady Dobřany: Příručka, Certifikát, Revizní zpráva, Technická zpráva, Odborný text, Návod k použití, Technologické postupy, Manuál, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze

Všeobecné překlady Dobřany: Firemní korespondence, Diplomové práce, Dopis, Email, Překlady webových stránek, Abstrakt, Bakalářské práce, Videa, Novinové články, Životopisy, Vědecké práce

Právní překlady Dobřany: Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Žaloba, Odvolání, Smlouva, Občanské právo, Obchodní podmínky, Dokumenty

Ekonomické překlady Dobřany: Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Akcie, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady Dobřany: Soudní žaloba, Živnostenský list, Certifikát, Stanovy, Průkaz totožnosti, Norma, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Diplom, Potvrzení o studiu, Oddací list, Rodný list, Vysvědčení, Vysvědčení, Plná moc, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Odvolání

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad