Expresní překlady Deštná

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Deštná

Expresní překlad Deštná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Deštná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Deštná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Deštná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Deštná nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Deštná: Obchodní právo, Odvolání, Občanské právo, Směrnice EU, Žaloba, Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty, Obchodní podmínky, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Deštná: Dluhopisy, Účetní výkazy, Audity projektů, Akcie, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Daňové formuláře

Technické překlady Deštná: Odborný text, Revizní zpráva, Technická zpráva, Norma, Certifikát, Návod k použití, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Manuál, Příručka, Návod k obsluze

Prezentační překlady Deštná: Knihy, Katalog, Inzertní a PR články, PPC reklama, Reklama, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Tiskoviny, Prezentace, Průvodce, Letáky

Všeobecné překlady Deštná: Vědecké práce, Abstrakt, Životopisy, Videa, Email, Firemní korespondence, Diplomové práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Deštná: Společenská smlouva, Diplom, Soudní žaloba, Úmrtní list, Norma, Odvolání, Plná moc, Oddací list, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Revizní zpráva, Rozsudek, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Notářský zápis, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Certifikát, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad