Expresní překlady Dašice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dašice

Expresní překlad Dašice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dašice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dašice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dašice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dašice nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Dašice: Příručka, Certifikát, Technologické postupy, Revizní zpráva, Norma, Technická zpráva, Návod k použití, Manuál, Návod k obsluze, Odborný text, Prohlášení o shodě

Všeobecné překlady Dašice: Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Životopisy, Abstrakt, Novinové články, Firemní korespondence, Email, Diplomové práce, Dopis, Videa, Vědecké práce

Právní překlady Dašice: Smluvní dokumentace, Odvolání, Smlouva, Obchodní podmínky, Žaloba, Občanské právo, Obchodní právo, Dokumenty, Směrnice EU, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Dašice: Výběrová řízení, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů, Akcie, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy

Prezentační překlady Dašice: Průvodce, Letáky, PPC reklama, Webové stránky, Inzertní a PR články, Knihy, Reklama, Katalog, Tiskoviny, Prezentace, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Dašice: Pracovní smlouva, Certifikát, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Vysvědčení, Rozsudek, Rodný list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Notářský zápis, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Plná moc, Revizní zpráva, Úmrtní list, Stanovy, Diplom

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad