Expresní překlady Dačice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dačice

Expresní překlad Dačice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dačice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dačice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dačice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dačice nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Dačice: Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní výkazy, Akcie

Právní překlady Dačice: Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Žaloba, Odvolání, Právní dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Dokumenty

Prezentační překlady Dačice: Katalog, Knihy, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Letáky, Průvodce, PPC reklama, Webové stránky, Reklama, Inzertní a PR články, Prezentace

Všeobecné překlady Dačice: Překlady webových stránek, Dopis, Email, Vědecké práce, Bakalářské práce, Novinové články, Abstrakt, Životopisy, Firemní korespondence, Videa, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Dačice: Apostila, Odvolání, Oddací list, Stanovy, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Notářský zápis, Rozsudek, Soudní žaloba, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Rodný list, Certifikát, Diplom, Společenská smlouva, Vysvědčení, Norma, Osvědčení o registraci k dani

Technické překlady Dačice: Revizní zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Manuál, Odborný text, Certifikát, Technologické postupy, Návod k obsluze, Norma, Technická zpráva, Návod k použití

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad