Expresní překlady Cvikov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Cvikov

Expresní překlad Cvikov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Cvikov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Cvikov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Cvikov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Cvikov nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Cvikov: Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Akcie, Rozvahy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Audity projektů

Technické překlady Cvikov: Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Manuál, Norma, Certifikát, Technologické postupy, Příručka, Odborný text, Návod k obsluze, Návod k použití, Technická zpráva

Právní překlady Cvikov: Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Dokumenty, Odvolání, Žaloba, Právní dokumenty, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní právo

Soudní překlady, úřední překlady Cvikov: Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Apostila, Revizní zpráva, Diplom, Průkaz totožnosti, Certifikát, Vysvědčení, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Norma, Vysvědčení, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Stanovy, Odvolání, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Úmrtní list, Plná moc, Oddací list

Prezentační překlady Cvikov: Knihy, Prezentace, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Průvodce, PPC reklama, Reklama, Letáky, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Katalog

Všeobecné překlady Cvikov: Novinové články, Abstrakt, Videa, Vědecké práce, Životopisy, Firemní korespondence, Email, Dopis, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Bakalářské práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad