Expresní překlady Chřibská

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chřibská

Expresní překlad Chřibská

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chřibská.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chřibská

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chřibská bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chřibská nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Chřibská: Žaloba, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Občanské právo, Obchodní právo, Dokumenty, Smlouva, Právní dokumenty, Odvolání

Technické překlady Chřibská: Příručka, Technická zpráva, Technologické postupy, Norma, Manuál, Certifikát, Prohlášení o shodě, Odborný text, Návod k obsluze, Návod k použití, Revizní zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Chřibská: Apostila, Rozsudek, Soudní žaloba, Diplom, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Stanovy, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Notářský zápis, Vysvědčení, Odvolání, Revizní zpráva, Norma, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Pracovní smlouva, Plná moc, Potvrzení o studiu, Vysvědčení

Prezentační překlady Chřibská: Webové stránky, PPC reklama, Prezentace, Katalog, Letáky, Průvodce, Tiskoviny, Knihy, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Reklama

Ekonomické překlady Chřibská: Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Audity projektů, Akcie

Všeobecné překlady Chřibská: Vědecké práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Životopisy, Diplomové práce, Videa, Novinové články, Dopis, Firemní korespondence, Email

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad