Expresní překlady Chrastava

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chrastava

Expresní překlad Chrastava

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chrastava.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chrastava

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chrastava bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chrastava nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Chrastava: Příručka, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Technická zpráva, Manuál, Odborný text, Certifikát, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Norma

Právní překlady Chrastava: Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Občanské právo

Ekonomické překlady Chrastava: Výroční zprávy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Rozvahy, Akcie, Výběrová řízení, Audity projektů

Prezentační překlady Chrastava: Inzertní a PR články, Prezentace, Průvodce, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Reklama, Letáky, Webové stránky, Tiskoviny, Katalog, Knihy

Všeobecné překlady Chrastava: Firemní korespondence, Videa, Email, Diplomové práce, Dopis, Životopisy, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Novinové články, Bakalářské práce, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Chrastava: Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Rodný list, Diplom, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Soudní žaloba, Oddací list, Apostila, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Živnostenský list, Rozsudek, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Společenská smlouva, Norma, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Úmrtní list, Odvolání

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad