Expresní překlady Chrast

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chrast

Expresní překlad Chrast

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chrast.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chrast

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chrast bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chrast nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Chrast: Certifikát, Technologické postupy, Příručka, Norma, Návod k použití, Technická zpráva, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Odborný text, Prohlášení o shodě, Manuál

Právní překlady Chrast: Obchodní právo, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Žaloba, Odvolání, Dokumenty, Smlouva

Soudní překlady, úřední překlady Chrast: Revizní zpráva, Notářský zápis, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Certifikát, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Odvolání, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Stanovy, Soudní žaloba, Vysvědčení, Rodný list, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Živnostenský list, Rozsudek

Všeobecné překlady Chrast: Novinové články, Bakalářské práce, Email, Diplomové práce, Vědecké práce, Videa, Abstrakt, Životopisy, Dopis, Překlady webových stránek, Firemní korespondence

Ekonomické překlady Chrast: Daňové formuláře, Účetní výkazy, Dluhopisy, Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Audity projektů, Akcie, Ekonomické analýzy

Prezentační překlady Chrast: PPC reklama, Webové stránky, Katalog, Průvodce, Letáky, Prezentace, Tiskoviny, Knihy, Inzertní a PR články, Reklama, Billboardy a plakáty

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad