Expresní překlady Chomutov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chomutov

Expresní překlad Chomutov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chomutov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chomutov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chomutov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chomutov nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Chomutov: Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Smlouva, Obchodní právo, Občanské právo

Prezentační překlady Chomutov: Webové stránky, Knihy, Průvodce, Katalog, Tiskoviny, Prezentace, Billboardy a plakáty, Reklama, Inzertní a PR články, PPC reklama, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Chomutov: Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Apostila, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Soudní žaloba, Notářský zápis, Vysvědčení, Certifikát, Plná moc, Společenská smlouva, Rodný list, Úmrtní list, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy

Technické překlady Chomutov: Příručka, Revizní zpráva, Norma, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Manuál, Odborný text, Technologické postupy, Certifikát, Technická zpráva, Návod k použití

Ekonomické překlady Chomutov: Výroční zprávy, Akcie, Výběrová řízení, Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Chomutov: Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Novinové články, Dopis, Životopisy, Diplomové práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Email, Vědecké práce, Videa

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad