Expresní překlady Chodov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chodov

Expresní překlad Chodov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chodov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chodov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chodov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chodov nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Chodov: Certifikát, Revizní zpráva, Norma, Návod k obsluze, Příručka, Odborný text, Návod k použití, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Manuál

Ekonomické překlady Chodov: Výroční zprávy, Akcie, Dluhopisy, Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výběrová řízení

Právní překlady Chodov: Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Odvolání, Dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Občanské právo, Právní dokumenty

Prezentační překlady Chodov: PPC reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Webové stránky, Prezentace, Reklama, Průvodce, Katalog, Knihy, Billboardy a plakáty, Tiskoviny

Soudní překlady, úřední překlady Chodov: Živnostenský list, Norma, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Apostila, Odvolání, Potvrzení o studiu, Plná moc, Rozsudek, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Oddací list, Rodný list, Notářský zápis, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Certifikát

Všeobecné překlady Chodov: Překlady webových stránek, Diplomové práce, Dopis, Novinové články, Email, Vědecké práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Bakalářské práce, Videa, Životopisy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad