Expresní překlady Chlumec nad Cidlinou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chlumec nad Cidlinou

Expresní překlad Chlumec nad Cidlinou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chlumec nad Cidlinou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chlumec nad Cidlinou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chlumec nad Cidlinou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chlumec nad Cidlinou nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Chlumec nad Cidlinou: Dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Smlouva, Právní dokumenty, Odvolání, Žaloba, Občanské právo

Technické překlady Chlumec nad Cidlinou: Odborný text, Technická zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze, Manuál, Návod k použití, Certifikát, Revizní zpráva, Příručka, Norma, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Chlumec nad Cidlinou: Webové stránky, Inzertní a PR články, Reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, PPC reklama, Tiskoviny, Katalog, Prezentace, Knihy, Průvodce

Ekonomické překlady Chlumec nad Cidlinou: Audity projektů, Účetní uzávěrky, Akcie, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Rozvahy, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Chlumec nad Cidlinou: Rodný list, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Apostila, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Certifikát, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Norma, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Stanovy, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Vysvědčení

Všeobecné překlady Chlumec nad Cidlinou: Dopis, Životopisy, Novinové články, Videa, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Abstrakt, Vědecké práce, Email, Diplomové práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad