Expresní překlady Chlumec

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chlumec

Expresní překlad Chlumec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chlumec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chlumec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chlumec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chlumec nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Chlumec: Dluhopisy, Akcie, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Audity projektů

Právní překlady Chlumec: Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Smlouva, Dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Občanské právo, Směrnice EU

Všeobecné překlady Chlumec: Videa, Životopisy, Diplomové práce, Dopis, Abstrakt, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Vědecké práce, Firemní korespondence, Email, Novinové články

Prezentační překlady Chlumec: Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Průvodce, Katalog, Inzertní a PR články, Knihy, Webové stránky, Prezentace, Reklama, Letáky, PPC reklama

Technické překlady Chlumec: Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Revizní zpráva, Příručka, Odborný text, Certifikát, Technická zpráva, Návod k obsluze, Manuál, Norma

Soudní překlady, úřední překlady Chlumec: Průkaz totožnosti, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Norma, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Plná moc, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Apostila, Oddací list, Diplom, Vysvědčení, Rodný list, Vysvědčení, Stanovy, Soudní žaloba

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad