Expresní překlady Česká Kamenice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Česká Kamenice

Expresní překlad Česká Kamenice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Česká Kamenice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Česká Kamenice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Česká Kamenice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Česká Kamenice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Česká Kamenice: Revizní zpráva, Technická zpráva, Certifikát, Prohlášení o shodě, Manuál, Příručka, Technologické postupy, Návod k použití, Návod k obsluze, Odborný text, Norma

Právní překlady Česká Kamenice: Dokumenty, Obchodní podmínky, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní právo, Smlouva, Žaloba, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Odvolání

Ekonomické překlady Česká Kamenice: Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy, Akcie, Účetní výkazy

Prezentační překlady Česká Kamenice: Prezentace, Letáky, Webové stránky, Knihy, Reklama, Průvodce, PPC reklama, Inzertní a PR články, Katalog, Billboardy a plakáty, Tiskoviny

Všeobecné překlady Česká Kamenice: Vědecké práce, Firemní korespondence, Životopisy, Videa, Dopis, Email, Novinové články, Diplomové práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Česká Kamenice: Apostila, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Oddací list, Vysvědčení, Živnostenský list, Plná moc, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Norma, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Rodný list, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Stanovy, Rozsudek, Úmrtní list, Revizní zpráva, Notářský zápis, Průkaz totožnosti

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad