Expresní překlady Černošín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Černošín

Expresní překlad Černošín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Černošín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Černošín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Černošín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Černošín nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Černošín: Certifikát, Příručka, Návod k použití, Odborný text, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Revizní zpráva, Manuál, Norma, Technologické postupy, Návod k obsluze

Prezentační překlady Černošín: Billboardy a plakáty, PPC reklama, Reklama, Prezentace, Webové stránky, Katalog, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Průvodce, Knihy, Letáky

Ekonomické překlady Černošín: Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Dluhopisy, Akcie, Ekonomické analýzy

Právní překlady Černošín: Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Žaloba

Soudní překlady, úřední překlady Černošín: Diplom, Pracovní smlouva, Oddací list, Společenská smlouva, Odvolání, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Certifikát, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Úmrtní list, Norma, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Rodný list, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení

Všeobecné překlady Černošín: Videa, Životopisy, Bakalářské práce, Dopis, Firemní korespondence, Email, Překlady webových stránek, Novinové články, Abstrakt, Diplomové práce, Vědecké práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad