Expresní překlady Čelákovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Čelákovice

Expresní překlad Čelákovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Čelákovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Čelákovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Čelákovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Čelákovice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Čelákovice: Dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Odvolání, Smlouva, Právní dokumenty, Žaloba, Směrnice EU

Technické překlady Čelákovice: Příručka, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Technická zpráva, Technologické postupy, Manuál, Norma

Ekonomické překlady Čelákovice: Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Audity projektů, Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře, Rozvahy

Prezentační překlady Čelákovice: Reklama, PPC reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Průvodce, Inzertní a PR články, Knihy, Tiskoviny, Prezentace, Letáky, Katalog

Všeobecné překlady Čelákovice: Diplomové práce, Abstrakt, Email, Bakalářské práce, Životopisy, Novinové články, Dopis, Firemní korespondence, Vědecké práce, Videa, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Čelákovice: Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Diplom, Apostila, Notářský zápis, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Plná moc, Norma, Stanovy, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Oddací list, Společenská smlouva, Certifikát, Vysvědčení

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad