Expresní překlady Bzenec

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bzenec

Expresní překlad Bzenec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bzenec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bzenec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bzenec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bzenec nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Bzenec: Knihy, Prezentace, Billboardy a plakáty, Letáky, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Reklama, Průvodce, Webové stránky, PPC reklama, Katalog

Technické překlady Bzenec: Návod k použití, Technická zpráva, Norma, Manuál, Návod k obsluze, Odborný text, Revizní zpráva, Certifikát, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Příručka

Všeobecné překlady Bzenec: Dopis, Novinové články, Firemní korespondence, Abstrakt, Email, Vědecké práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Videa, Diplomové práce, Bakalářské práce

Právní překlady Bzenec: Žaloba, Obchodní podmínky, Odvolání, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní právo, Dokumenty, Smlouva, Právní dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Bzenec: Plná moc, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Společenská smlouva, Rozsudek, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Rodný list, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Soudní žaloba, Oddací list, Norma, Zakladatelská listina, Certifikát, Odvolání, Diplom

Ekonomické překlady Bzenec: Výroční zprávy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní výkazy, Akcie

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad