Expresní překlady Bystřice nad Pernštejnem

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bystřice nad Pernštejnem

Expresní překlad Bystřice nad Pernštejnem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bystřice nad Pernštejnem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bystřice nad Pernštejnem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bystřice nad Pernštejnem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bystřice nad Pernštejnem nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Bystřice nad Pernštejnem: Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Akcie, Účetní výkazy, Rozvahy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy

Technické překlady Bystřice nad Pernštejnem: Prohlášení o shodě, Norma, Návod k obsluze, Návod k použití, Revizní zpráva, Certifikát, Příručka, Technologické postupy, Odborný text, Manuál, Technická zpráva

Právní překlady Bystřice nad Pernštejnem: Smlouva, Žaloba, Obchodní právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Odvolání, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Bystřice nad Pernštejnem: Knihy, Webové stránky, Tiskoviny, PPC reklama, Inzertní a PR články, Reklama, Katalog, Průvodce, Prezentace, Letáky, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Bystřice nad Pernštejnem: Rodný list, Odvolání, Oddací list, Plná moc, Norma, Živnostenský list, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Certifikát, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Apostila, Stanovy, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Úmrtní list, Diplom, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecné překlady Bystřice nad Pernštejnem: Překlady webových stránek, Životopisy, Vědecké práce, Novinové články, Email, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Videa, Dopis, Abstrakt

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad