Expresní překlady Bystré

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bystré

Expresní překlad Bystré

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bystré.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bystré

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bystré bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bystré nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Bystré: Technologické postupy, Revizní zpráva, Technická zpráva, Manuál, Příručka, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Norma, Certifikát, Odborný text

Právní překlady Bystré: Smlouva, Právní dokumenty, Odvolání, Dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Žaloba, Občanské právo, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Bystré: Daňové formuláře, Výroční zprávy, Rozvahy, Audity projektů, Akcie, Účetní výkazy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy

Prezentační překlady Bystré: Prezentace, Billboardy a plakáty, Průvodce, PPC reklama, Webové stránky, Knihy, Tiskoviny, Katalog, Reklama, Inzertní a PR články, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Bystré: Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Certifikát, Norma, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Stanovy, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Vysvědčení, Odvolání, Rodný list, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Apostila, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení

Všeobecné překlady Bystré: Dopis, Videa, Životopisy, Diplomové práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Email, Firemní korespondence, Vědecké práce, Novinové články

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad