Expresní překlady Bučovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bučovice

Expresní překlad Bučovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bučovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bučovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bučovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bučovice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Bučovice: Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Audity projektů, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Akcie

Prezentační překlady Bučovice: Webové stránky, Letáky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Prezentace, Katalog, Reklama, PPC reklama, Knihy, Tiskoviny, Průvodce

Všeobecné překlady Bučovice: Dopis, Abstrakt, Email, Životopisy, Novinové články, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Videa, Diplomové práce

Právní překlady Bučovice: Občanské právo, Smlouva, Směrnice EU, Žaloba, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Právní dokumenty

Technické překlady Bučovice: Norma, Návod k použití, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Certifikát, Odborný text, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Příručka, Manuál

Soudní překlady, úřední překlady Bučovice: Zakladatelská listina, Odvolání, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Soudní žaloba, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Vysvědčení, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Diplom, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Certifikát, Vysvědčení, Stanovy, Potvrzení o studiu, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Společenská smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad