Expresní překlady Brušperk

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Brušperk

Expresní překlad Brušperk

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Brušperk.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Brušperk

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Brušperk bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Brušperk nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Brušperk: Žaloba, Dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Odvolání, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Brušperk: Daňové formuláře, Dluhopisy, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Akcie

Technické překlady Brušperk: Manuál, Návod k použití, Technologické postupy, Revizní zpráva, Certifikát, Odborný text, Technická zpráva, Norma, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze

Prezentační překlady Brušperk: Letáky, Billboardy a plakáty, Reklama, Průvodce, Katalog, Knihy, Tiskoviny, Prezentace, PPC reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky

Všeobecné překlady Brušperk: Diplomové práce, Životopisy, Firemní korespondence, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Videa, Abstrakt, Novinové články, Bakalářské práce, Dopis, Email

Soudní překlady, úřední překlady Brušperk: Certifikát, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Oddací list, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Úmrtní list, Norma, Apostila, Vysvědčení, Revizní zpráva, Rodný list, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Rozsudek, Notářský zápis, Živnostenský list, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad