Expresní překlady Brno

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Brno

Expresní překlad Brno

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Brno.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Brno

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Brno bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Brno nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Brno: Směrnice EU, Žaloba, Odvolání, Dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky

Technické překlady Brno: Technická zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Norma, Certifikát, Návod k použití, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Příručka, Odborný text, Manuál

Všeobecné překlady Brno: Diplomové práce, Videa, Dopis, Abstrakt, Email, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Novinové články, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Brno: Živnostenský list, Společenská smlouva, Oddací list, Certifikát, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Rozsudek, Vysvědčení, Norma, Vysvědčení, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Odvolání, Revizní zpráva, Stanovy, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list

Ekonomické překlady Brno: Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Akcie, Rozvahy, Audity projektů, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výroční zprávy

Prezentační překlady Brno: Letáky, Katalog, Průvodce, Prezentace, Webové stránky, Reklama, PPC reklama, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Knihy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad