Expresní překlady Břidličná

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Břidličná

Expresní překlad Břidličná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Břidličná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Břidličná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Břidličná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Břidličná nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Břidličná: Příručka, Revizní zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Certifikát, Norma, Odborný text, Manuál, Návod k obsluze, Technická zpráva, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Břidličná: Dluhopisy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Akcie, Daňové formuláře, Výběrová řízení

Právní překlady Břidličná: Obchodní podmínky, Směrnice EU, Dokumenty, Občanské právo, Žaloba, Obchodní právo, Smlouva, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Odvolání

Všeobecné překlady Břidličná: Vědecké práce, Překlady webových stránek, Videa, Dopis, Firemní korespondence, Email, Diplomové práce, Bakalářské práce, Životopisy, Novinové články, Abstrakt

Prezentační překlady Břidličná: Průvodce, Webové stránky, PPC reklama, Katalog, Reklama, Letáky, Prezentace, Tiskoviny, Knihy, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Břidličná: Živnostenský list, Certifikát, Pracovní smlouva, Norma, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Odvolání, Diplom, Apostila, Potvrzení o studiu, Plná moc, Vysvědčení, Rodný list, Úmrtní list, Společenská smlouva, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Vysvědčení, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad