Expresní překlady Březová

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Březová

Expresní překlad Březová

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Březová.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Březová

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Březová bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Březová nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Březová: Akcie, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Výběrová řízení, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní výkazy, Daňové formuláře

Právní překlady Březová: Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smlouva, Dokumenty, Žaloba, Odvolání, Právní dokumenty, Občanské právo

Technické překlady Březová: Technologické postupy, Návod k obsluze, Odborný text, Příručka, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k použití, Manuál, Norma, Technická zpráva, Certifikát

Prezentační překlady Březová: Prezentace, Webové stránky, Letáky, Tiskoviny, Průvodce, Inzertní a PR články, Reklama, Katalog, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Březová: Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Revizní zpráva, Diplom, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Certifikát, Odvolání, Rodný list, Živnostenský list, Plná moc, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Rozsudek, Apostila, Úmrtní list, Vysvědčení, Notářský zápis, Společenská smlouva

Všeobecné překlady Březová: Dopis, Životopisy, Novinové články, Email, Abstrakt, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Videa, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Diplomové práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad