Expresní překlady Boží Dar

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Boží Dar

Expresní překlad Boží Dar

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Boží Dar.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Boží Dar

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Boží Dar bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Boží Dar nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Boží Dar: PPC reklama, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Prezentace, Webové stránky, Průvodce, Knihy, Billboardy a plakáty, Letáky, Reklama, Katalog

Technické překlady Boží Dar: Příručka, Technologické postupy, Revizní zpráva, Certifikát, Technická zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Norma, Návod k použití, Odborný text

Ekonomické překlady Boží Dar: Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Dluhopisy, Rozvahy, Audity projektů, Akcie, Účetní výkazy, Výběrová řízení

Právní překlady Boží Dar: Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva, Odvolání, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Právní dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Boží Dar: Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Novinové články, Videa, Bakalářské práce, Životopisy, Abstrakt, Email, Dopis, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Boží Dar: Oddací list, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Potvrzení o studiu, Certifikát, Norma, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Rodný list, Rozsudek, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Notářský zápis, Odvolání, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad