Expresní překlady Boskovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Boskovice

Expresní překlad Boskovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Boskovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Boskovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Boskovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Boskovice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Boskovice: Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Směrnice EU

Technické překlady Boskovice: Návod k použití, Norma, Technická zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Příručka, Revizní zpráva, Technologické postupy, Manuál, Certifikát

Ekonomické překlady Boskovice: Výroční zprávy, Rozvahy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní výkazy, Audity projektů, Akcie, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy

Prezentační překlady Boskovice: Katalog, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Knihy, PPC reklama, Průvodce, Reklama, Letáky, Webové stránky, Prezentace, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Boskovice: Firemní korespondence, Životopisy, Překlady webových stránek, Abstrakt, Diplomové práce, Novinové články, Bakalářské práce, Videa, Vědecké práce, Dopis, Email

Soudní překlady, úřední překlady Boskovice: Soudní žaloba, Oddací list, Živnostenský list, Diplom, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Rozsudek, Stanovy, Odvolání, Notářský zápis, Norma, Zakladatelská listina, Certifikát, Vysvědčení, Úmrtní list, Revizní zpráva, Vysvědčení, Plná moc, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad