Expresní překlady Borohrádek

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Borohrádek

Expresní překlad Borohrádek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Borohrádek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Borohrádek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Borohrádek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Borohrádek nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Borohrádek: Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smlouva, Dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Žaloba, Odvolání

Technické překlady Borohrádek: Návod k použití, Certifikát, Norma, Návod k obsluze, Manuál, Technologické postupy, Odborný text, Revizní zpráva, Technická zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Borohrádek: PPC reklama, Knihy, Průvodce, Letáky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Reklama, Tiskoviny, Prezentace, Webové stránky, Katalog

Ekonomické překlady Borohrádek: Audity projektů, Účetní uzávěrky, Akcie, Účetní výkazy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Borohrádek: Překlady webových stránek, Abstrakt, Diplomové práce, Dopis, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Vědecké práce, Novinové články, Videa, Email, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Borohrádek: Úmrtní list, Norma, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Plná moc, Vysvědčení, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Oddací list, Rozsudek, Soudní žaloba, Vysvědčení, Živnostenský list, Notářský zápis, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Společenská smlouva, Apostila

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad