Expresní překlady Bojkovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bojkovice

Expresní překlad Bojkovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bojkovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bojkovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bojkovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bojkovice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Bojkovice: PPC reklama, Webové stránky, Prezentace, Tiskoviny, Katalog, Billboardy a plakáty, Knihy, Reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Průvodce

Právní překlady Bojkovice: Obchodní právo, Směrnice EU, Žaloba, Smlouva, Odvolání, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní podmínky

Technické překlady Bojkovice: Návod k použití, Odborný text, Manuál, Technologické postupy, Příručka, Norma, Revizní zpráva, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Certifikát

Ekonomické překlady Bojkovice: Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Akcie, Audity projektů

Všeobecné překlady Bojkovice: Životopisy, Videa, Email, Diplomové práce, Abstrakt, Novinové články, Dopis, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Bojkovice: Rodný list, Úmrtní list, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Certifikát, Vysvědčení, Stanovy, Soudní žaloba, Apostila, Vysvědčení, Oddací list, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Odvolání, Plná moc, Diplom, Zakladatelská listina

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad