Expresní překlady Bohušovice nad Ohří

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bohušovice nad Ohří

Expresní překlad Bohušovice nad Ohří

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bohušovice nad Ohří.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bohušovice nad Ohří

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bohušovice nad Ohří bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bohušovice nad Ohří nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Bohušovice nad Ohří: Norma, Návod k použití, Návod k obsluze, Certifikát, Prohlášení o shodě, Manuál, Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva, Odborný text, Příručka

Právní překlady Bohušovice nad Ohří: Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva, Žaloba, Občanské právo, Obchodní podmínky, Odvolání

Ekonomické překlady Bohušovice nad Ohří: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Rozvahy, Dluhopisy, Audity projektů, Akcie, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře

Prezentační překlady Bohušovice nad Ohří: Reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Katalog, Tiskoviny, Knihy, Průvodce, Letáky, PPC reklama, Prezentace

Všeobecné překlady Bohušovice nad Ohří: Životopisy, Bakalářské práce, Vědecké práce, Email, Diplomové práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Překlady webových stránek, Dopis, Novinové články, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Bohušovice nad Ohří: Odvolání, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Apostila, Notářský zápis, Rodný list, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Norma, Oddací list, Plná moc, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Diplom

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad