Expresní překlady Bohumín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bohumín

Expresní překlad Bohumín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bohumín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bohumín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bohumín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bohumín nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Bohumín: Technická zpráva, Technologické postupy, Manuál, Návod k obsluze, Příručka, Certifikát, Revizní zpráva, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Odborný text

Právní překlady Bohumín: Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Odvolání, Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Žaloba, Směrnice EU

Ekonomické překlady Bohumín: Daňové formuláře, Rozvahy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Akcie

Prezentační překlady Bohumín: PPC reklama, Prezentace, Knihy, Průvodce, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Letáky, Billboardy a plakáty, Katalog, Webové stránky, Reklama

Všeobecné překlady Bohumín: Videa, Email, Bakalářské práce, Dopis, Novinové články, Životopisy, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Abstrakt, Vědecké práce, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Bohumín: Apostila, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Notářský zápis, Vysvědčení, Revizní zpráva, Plná moc, Rozsudek, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Oddací list, Norma, Diplom, Úmrtní list, Odvolání, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Stanovy, Certifikát, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad