Expresní překlady Bochov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bochov

Expresní překlad Bochov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bochov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bochov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bochov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bochov nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Bochov: Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Akcie, Dluhopisy, Rozvahy

Právní překlady Bochov: Odvolání, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Právní dokumenty, Smlouva, Směrnice EU

Všeobecné překlady Bochov: Bakalářské práce, Životopisy, Diplomové práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Email, Abstrakt, Videa, Dopis, Vědecké práce, Firemní korespondence

Technické překlady Bochov: Manuál, Norma, Technická zpráva, Příručka, Certifikát, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Odborný text, Návod k obsluze

Prezentační překlady Bochov: Průvodce, Katalog, PPC reklama, Knihy, Prezentace, Reklama, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Letáky, Webové stránky, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Bochov: Oddací list, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Živnostenský list, Apostila, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Rozsudek, Norma, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Plná moc, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Certifikát, Rodný list, Stanovy, Vysvědčení, Odvolání

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad