Expresní překlady Blovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Blovice

Expresní překlad Blovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Blovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Blovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Blovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Blovice nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Blovice: Občanské právo, Dokumenty, Smlouva, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní podmínky, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní právo

Technické překlady Blovice: Odborný text, Příručka, Návod k použití, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Manuál, Norma, Návod k obsluze, Certifikát, Revizní zpráva, Technická zpráva

Ekonomické překlady Blovice: Ekonomické analýzy, Akcie, Dluhopisy, Audity projektů, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Blovice: Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Webové stránky, Katalog, Knihy, Průvodce, PPC reklama, Tiskoviny, Letáky, Reklama, Prezentace

Všeobecné překlady Blovice: Firemní korespondence, Videa, Dopis, Bakalářské práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Životopisy, Email, Vědecké práce, Diplomové práce, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Blovice: Potvrzení o studiu, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Notářský zápis, Apostila, Certifikát, Revizní zpráva, Diplom, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Plná moc, Odvolání, Norma, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Vysvědčení, Pracovní smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad