Expresní překlady Bílovec

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bílovec

Expresní překlad Bílovec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bílovec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bílovec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bílovec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bílovec nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Bílovec: Právní dokumenty, Dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Smlouva, Směrnice EU, Odvolání, Obchodní právo

Technické překlady Bílovec: Návod k použití, Certifikát, Návod k obsluze, Technická zpráva, Revizní zpráva, Příručka, Norma, Odborný text, Prohlášení o shodě, Manuál, Technologické postupy

Soudní překlady, úřední překlady Bílovec: Rozsudek, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Plná moc, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Společenská smlouva, Oddací list, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Stanovy, Certifikát, Živnostenský list, Úmrtní list, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Norma, Vysvědčení, Soudní žaloba, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad

Všeobecné překlady Bílovec: Dopis, Překlady webových stránek, Životopisy, Abstrakt, Bakalářské práce, Email, Videa, Vědecké práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Novinové články

Ekonomické překlady Bílovec: Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Dluhopisy, Rozvahy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Akcie

Prezentační překlady Bílovec: Průvodce, Letáky, Webové stránky, PPC reklama, Prezentace, Knihy, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Reklama, Tiskoviny, Katalog

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad