Expresní překlady Bílina

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bílina

Expresní překlad Bílina

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bílina.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bílina

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bílina bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bílina nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Bílina: Obchodní podmínky, Žaloba, Právní dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Smlouva, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Občanské právo

Technické překlady Bílina: Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k použití, Technická zpráva, Odborný text, Příručka, Návod k obsluze, Certifikát, Revizní zpráva, Technologické postupy, Norma

Prezentační překlady Bílina: Knihy, Billboardy a plakáty, Katalog, Reklama, Webové stránky, PPC reklama, Prezentace, Průvodce, Letáky, Tiskoviny, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Bílina: Dopis, Vědecké práce, Novinové články, Diplomové práce, Abstrakt, Životopisy, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Email, Překlady webových stránek, Videa

Ekonomické překlady Bílina: Daňové formuláře, Akcie, Dluhopisy, Výběrová řízení, Rozvahy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní výkazy

Soudní překlady, úřední překlady Bílina: Živnostenský list, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Oddací list, Průkaz totožnosti, Apostila, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Vysvědčení, Soudní žaloba, Diplom, Potvrzení o studiu, Odvolání, Rozsudek, Zakladatelská listina, Rodný list, Stanovy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad