Expresní překlady Beroun

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Beroun

Expresní překlad Beroun

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Beroun.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Beroun

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Beroun bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Beroun nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Beroun: Daňové formuláře, Akcie, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Beroun: PPC reklama, Prezentace, Katalog, Inzertní a PR články, Reklama, Průvodce, Letáky, Knihy, Tiskoviny, Webové stránky, Billboardy a plakáty

Právní překlady Beroun: Obchodní právo, Právní dokumenty, Smlouva, Žaloba, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Odvolání

Technické překlady Beroun: Příručka, Certifikát, Odborný text, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Manuál, Technologické postupy, Návod k obsluze, Návod k použití, Norma, Technická zpráva

Všeobecné překlady Beroun: Překlady webových stránek, Email, Abstrakt, Životopisy, Diplomové práce, Videa, Vědecké práce, Dopis, Novinové články, Bakalářské práce, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Beroun: Vysvědčení, Notářský zápis, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Vysvědčení, Rozsudek, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Certifikát, Stanovy, Oddací list, Soudní žaloba, Norma, Apostila, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Průkaz totožnosti, Plná moc, Odvolání, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad