Expresní překlady Benešov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Benešov

Expresní překlad Benešov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Benešov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Benešov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Benešov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Benešov nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Benešov: Obchodní podmínky, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní právo, Dokumenty, Smlouva, Právní dokumenty, Směrnice EU, Žaloba

Technické překlady Benešov: Příručka, Návod k použití, Certifikát, Prohlášení o shodě, Odborný text, Norma, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technická zpráva, Technologické postupy, Manuál

Prezentační překlady Benešov: Tiskoviny, Průvodce, Reklama, Knihy, Webové stránky, Katalog, Letáky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Prezentace, Inzertní a PR články

Ekonomické překlady Benešov: Daňové formuláře, Audity projektů, Akcie, Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Benešov: Dopis, Překlady webových stránek, Videa, Abstrakt, Email, Vědecké práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Bakalářské práce, Novinové články, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Benešov: Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Vysvědčení, Certifikát, Plná moc, Potvrzení o studiu, Odvolání, Stanovy, Úmrtní list, Rodný list, Oddací list, Apostila, Soudní žaloba, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Pracovní smlouva, Diplom, Revizní zpráva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad