Expresní překlady Benátky nad Jizerou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Benátky nad Jizerou

Expresní překlad Benátky nad Jizerou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Benátky nad Jizerou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Benátky nad Jizerou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Benátky nad Jizerou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Benátky nad Jizerou nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Benátky nad Jizerou: Audity projektů, Výroční zprávy, Rozvahy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Akcie, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky

Právní překlady Benátky nad Jizerou: Odvolání, Právní dokumenty, Dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Žaloba, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Obchodní právo

Prezentační překlady Benátky nad Jizerou: Webové stránky, Knihy, Inzertní a PR články, Katalog, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Průvodce, Reklama, Prezentace, Tiskoviny

Všeobecné překlady Benátky nad Jizerou: Firemní korespondence, Vědecké práce, Dopis, Bakalářské práce, Novinové články, Diplomové práce, Životopisy, Abstrakt, Překlady webových stránek, Videa, Email

Soudní překlady, úřední překlady Benátky nad Jizerou: Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Vysvědčení, Rodný list, Rozsudek, Zakladatelská listina, Oddací list, Diplom, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Plná moc, Stanovy, Odvolání, Certifikát, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Revizní zpráva

Technické překlady Benátky nad Jizerou: Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k použití, Příručka, Revizní zpráva, Certifikát, Odborný text, Norma, Technologické postupy, Návod k obsluze

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad