Expresní překlady Bečov nad Teplou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bečov nad Teplou

Expresní překlad Bečov nad Teplou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bečov nad Teplou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bečov nad Teplou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bečov nad Teplou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bečov nad Teplou nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Bečov nad Teplou: Obchodní podmínky, Obchodní právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Odvolání, Smlouva, Žaloba, Občanské právo

Ekonomické překlady Bečov nad Teplou: Audity projektů, Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Rozvahy, Akcie, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Bečov nad Teplou: Překlady webových stránek, Abstrakt, Novinové články, Vědecké práce, Firemní korespondence, Životopisy, Diplomové práce, Bakalářské práce, Dopis, Videa, Email

Technické překlady Bečov nad Teplou: Norma, Certifikát, Manuál, Technologické postupy, Technická zpráva, Příručka, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text, Návod k použití, Návod k obsluze

Prezentační překlady Bečov nad Teplou: Webové stránky, Knihy, PPC reklama, Reklama, Katalog, Letáky, Inzertní a PR články, Prezentace, Průvodce, Billboardy a plakáty, Tiskoviny

Soudní překlady, úřední překlady Bečov nad Teplou: Vysvědčení, Apostila, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Vysvědčení, Stanovy, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Norma, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Rozsudek, Diplom, Úmrtní list, Soudní žaloba, Plná moc, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad