Expresní překlady Bavorov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bavorov

Expresní překlad Bavorov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bavorov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bavorov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bavorov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bavorov nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Bavorov: Technická zpráva, Návod k použití, Příručka, Technologické postupy, Norma, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Certifikát, Manuál, Odborný text

Právní překlady Bavorov: Občanské právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Smlouva, Dokumenty, Obchodní právo

Ekonomické překlady Bavorov: Rozvahy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Audity projektů, Akcie, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy

Prezentační překlady Bavorov: Webové stránky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Katalog, Reklama, Knihy, Letáky, Průvodce, Prezentace

Všeobecné překlady Bavorov: Bakalářské práce, Diplomové práce, Novinové články, Vědecké práce, Email, Firemní korespondence, Abstrakt, Životopisy, Videa, Dopis, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Bavorov: Norma, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Rozsudek, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Diplom, Průkaz totožnosti, Stanovy, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Oddací list, Apostila, Certifikát, Plná moc, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Rodný list, Soudní žaloba

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad