Expresní překlady Aš

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Aš

Expresní překlad Aš

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Aš.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Aš

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Aš bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Aš nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Aš: Směrnice EU, Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Dokumenty, Odvolání, Žaloba, Občanské právo, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Aš: Dluhopisy, Výběrová řízení, Akcie, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Rozvahy, Výroční zprávy, Audity projektů, Daňové formuláře

Technické překlady Aš: Návod k obsluze, Manuál, Revizní zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Odborný text, Prohlášení o shodě, Příručka, Norma, Technická zpráva, Certifikát

Všeobecné překlady Aš: Email, Životopisy, Dopis, Diplomové práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Novinové články, Abstrakt, Bakalářské práce, Videa, Vědecké práce

Prezentační překlady Aš: Webové stránky, Tiskoviny, Prezentace, Knihy, Katalog, PPC reklama, Průvodce, Inzertní a PR články, Letáky, Reklama, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Aš: Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Živnostenský list, Stanovy, Certifikát, Diplom, Plná moc, Vysvědčení, Revizní zpráva, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Odvolání, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Apostila, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad