Překlady Dvůr Králové nad Labem

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dvůr Králové nad Labem

Překlad Dvůr Králové nad Labem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dvůr Králové nad Labem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dvůr Králové nad Labem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dvůr Králové nad Labem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dvůr Králové nad Labem nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Dvůr Králové nad Labem: Návod k použití, Odborný text, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Certifikát, Norma, Manuál, Příručka, Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze

Právní překlady Dvůr Králové nad Labem: Smlouva, Občanské právo, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Odvolání, Žaloba, Obchodní právo, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Dvůr Králové nad Labem: Účetní výkazy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Akcie, Audity projektů

Prezentační překlady Dvůr Králové nad Labem: Průvodce, Katalog, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Inzertní a PR články, Prezentace, Tiskoviny, Knihy, PPC reklama, Reklama, Letáky

Všeobecné překlady Dvůr Králové nad Labem: Dopis, Abstrakt, Životopisy, Novinové články, Videa, Email, Bakalářské práce, Diplomové práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Dvůr Králové nad Labem: Norma, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Notářský zápis, Plná moc, Diplom, Certifikát, Stanovy, Apostila, Oddací list, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Vysvědčení, Vysvědčení, Odvolání, Soudní žaloba, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dvůr Králové nad Labem, Korektura Dvůr Králové nad Labem, Odborné překlady Dvůr Králové nad Labem, Právní překlady Dvůr Králové nad Labem, Překladatelská agentura Dvůr Králové nad Labem, Soudní překladatel Dvůr Králové nad Labem, Soudní překlady Dvůr Králové nad Labem, Technické překlady Dvůr Králové nad Labem, Tlumočení Dvůr Králové nad Labem