Překlady Dvůr Králové nad Labem

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dvůr Králové nad Labem

Překlad Dvůr Králové nad Labem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dvůr Králové nad Labem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dvůr Králové nad Labem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dvůr Králové nad Labem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dvůr Králové nad Labem nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Dvůr Králové nad Labem: Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Obchodní právo, Občanské právo, Žaloba, Dokumenty, Právní dokumenty, Odvolání

Soudní překlady, úřední překlady Dvůr Králové nad Labem: Zakladatelská listina, Oddací list, Rozsudek, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Plná moc, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Rodný list, Společenská smlouva, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Apostila, Diplom, Stanovy

Technické překlady Dvůr Králové nad Labem: Manuál, Návod k obsluze, Certifikát, Odborný text, Norma, Návod k použití, Technologické postupy, Technická zpráva, Revizní zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Dvůr Králové nad Labem: Výběrová řízení, Audity projektů, Výroční zprávy, Dluhopisy, Akcie, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře

Prezentační překlady Dvůr Králové nad Labem: Prezentace, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Průvodce, Tiskoviny, Katalog, Webové stránky, PPC reklama, Letáky, Knihy, Reklama

Všeobecné překlady Dvůr Králové nad Labem: Bakalářské práce, Email, Videa, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Abstrakt, Dopis, Životopisy, Novinové články, Diplomové práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dvůr Králové nad Labem, Korektura Dvůr Králové nad Labem, Odborné překlady Dvůr Králové nad Labem, Právní překlady Dvůr Králové nad Labem, Překladatelská agentura Dvůr Králové nad Labem, Soudní překladatel Dvůr Králové nad Labem, Soudní překlady Dvůr Králové nad Labem, Technické překlady Dvůr Králové nad Labem, Tlumočení Dvůr Králové nad Labem, Překlady fancouzštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady italštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady maďarštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady španělštiny Dvůr Králové nad Labem, Překlady ukrajinštiny Dvůr Králové nad Labem