Překlady Duchcov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Duchcov

Překlad Duchcov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Duchcov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Duchcov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Duchcov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Duchcov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Duchcov: Reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Průvodce, Prezentace, Katalog, PPC reklama, Letáky, Webové stránky, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Duchcov: Živnostenský list, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Certifikát, Stanovy, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Plná moc, Notářský zápis, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Vysvědčení, Rodný list, Apostila

Technické překlady Duchcov: Technická zpráva, Certifikát, Norma, Technologické postupy, Příručka, Odborný text, Manuál, Návod k použití, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Duchcov: Účetní uzávěrky, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Akcie, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Duchcov: Dopis, Bakalářské práce, Novinové články, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Email, Abstrakt, Vědecké práce, Životopisy, Firemní korespondence, Videa

Právní překlady Duchcov: Smlouva, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Odvolání, Dokumenty, Občanské právo

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Duchcov, Korektura Duchcov, Odborné překlady Duchcov, Právní překlady Duchcov, Překladatelská agentura Duchcov, Soudní překladatel Duchcov, Soudní překlady Duchcov, Technické překlady Duchcov, Tlumočení Duchcov