Překlady Duchcov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Duchcov

Překlad Duchcov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Duchcov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Duchcov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Duchcov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Duchcov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Duchcov: Smluvní dokumentace, Smlouva, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU

Prezentační překlady Duchcov: Billboardy a plakáty, Reklama, Knihy, Průvodce, Letáky, Tiskoviny, Prezentace, Webové stránky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Katalog

Ekonomické překlady Duchcov: Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Audity projektů, Akcie, Účetní výkazy, Rozvahy

Všeobecné překlady Duchcov: Životopisy, Firemní korespondence, Videa, Diplomové práce, Bakalářské práce, Dopis, Abstrakt, Novinové články, Email, Překlady webových stránek, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Duchcov: Rodný list, Vysvědčení, Norma, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Revizní zpráva, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Apostila, Soudní žaloba, Oddací list, Zakladatelská listina, Diplom, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Pracovní smlouva, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Stanovy, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku

Technické překlady Duchcov: Manuál, Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy, Odborný text, Návod k použití, Norma, Příručka, Certifikát, Prohlášení o shodě

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Duchcov, Korektura Duchcov, Odborné překlady Duchcov, Právní překlady Duchcov, Překladatelská agentura Duchcov, Soudní překladatel Duchcov, Soudní překlady Duchcov, Technické překlady Duchcov, Tlumočení Duchcov, Překlady fancouzštiny Duchcov, Překlady italštiny Duchcov, Překlady maďarštiny Duchcov, Překlady španělštiny Duchcov, Překlady ukrajinštiny Duchcov