Překlady Dubá

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dubá

Překlad Dubá

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dubá.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dubá

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dubá bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dubá nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Dubá: Příručka, Odborný text, Technologické postupy, Návod k obsluze, Manuál, Certifikát, Revizní zpráva, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Norma, Návod k použití

Ekonomické překlady Dubá: Dluhopisy, Akcie, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Audity projektů, Rozvahy

Prezentační překlady Dubá: PPC reklama, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Reklama, Katalog, Letáky, Průvodce, Tiskoviny, Knihy, Webové stránky, Prezentace

Všeobecné překlady Dubá: Email, Vědecké práce, Firemní korespondence, Novinové články, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Videa, Abstrakt, Dopis, Životopisy, Bakalářské práce

Právní překlady Dubá: Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Smlouva

Soudní překlady, úřední překlady Dubá: Potvrzení o studiu, Stanovy, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Vysvědčení, Rodný list, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Apostila, Odvolání, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Rozsudek, Úmrtní list, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Plná moc, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Diplom

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dubá, Korektura Dubá, Odborné překlady Dubá, Právní překlady Dubá, Překladatelská agentura Dubá, Soudní překladatel Dubá, Soudní překlady Dubá, Technické překlady Dubá, Tlumočení Dubá