Překlady Dubá

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dubá

Překlad Dubá

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dubá.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dubá

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dubá bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dubá nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Dubá: Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní výkazy, Rozvahy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Akcie, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení

Prezentační překlady Dubá: Katalog, Billboardy a plakáty, Knihy, Letáky, Reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, PPC reklama, Prezentace, Průvodce, Webové stránky

Právní překlady Dubá: Dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Odvolání, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní právo, Žaloba

Soudní překlady, úřední překlady Dubá: Živnostenský list, Rozsudek, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Apostila, Revizní zpráva, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Notářský zápis, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Rodný list, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Oddací list

Všeobecné překlady Dubá: Životopisy, Email, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Videa, Vědecké práce, Novinové články, Abstrakt, Bakalářské práce, Dopis, Firemní korespondence

Technické překlady Dubá: Technologické postupy, Technická zpráva, Revizní zpráva, Příručka, Návod k použití, Odborný text, Návod k obsluze, Norma, Manuál, Certifikát, Prohlášení o shodě

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dubá, Korektura Dubá, Odborné překlady Dubá, Právní překlady Dubá, Překladatelská agentura Dubá, Soudní překladatel Dubá, Soudní překlady Dubá, Technické překlady Dubá, Tlumočení Dubá, Překlady fancouzštiny Dubá, Překlady italštiny Dubá, Překlady maďarštiny Dubá, Překlady španělštiny Dubá, Překlady ukrajinštiny Dubá