Překlady Domažlice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Domažlice

Překlad Domažlice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Domažlice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Domažlice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Domažlice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Domažlice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Domažlice: Směrnice EU, Obchodní právo, Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Žaloba

Technické překlady Domažlice: Certifikát, Technologické postupy, Technická zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Odborný text, Norma, Příručka, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Manuál

Všeobecné překlady Domažlice: Diplomové práce, Překlady webových stránek, Email, Vědecké práce, Videa, Životopisy, Bakalářské práce, Dopis, Abstrakt, Firemní korespondence, Novinové články

Ekonomické překlady Domažlice: Účetní uzávěrky, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Akcie, Dluhopisy, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Domažlice: Rodný list, Vysvědčení, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Oddací list, Plná moc, Certifikát, Zakladatelská listina, Diplom, Pracovní smlouva, Norma, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Revizní zpráva, Odvolání, Notářský zápis, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Apostila, Vysvědčení, Živnostenský list, Společenská smlouva

Prezentační překlady Domažlice: Knihy, Katalog, Letáky, PPC reklama, Reklama, Prezentace, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Průvodce, Inzertní a PR články, Webové stránky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Domažlice, Korektura Domažlice, Odborné překlady Domažlice, Právní překlady Domažlice, Překladatelská agentura Domažlice, Soudní překladatel Domažlice, Soudní překlady Domažlice, Technické překlady Domažlice, Tlumočení Domažlice, Překlady fancouzštiny Domažlice, Překlady italštiny Domažlice, Překlady maďarštiny Domažlice, Překlady španělštiny Domažlice, Překlady ukrajinštiny Domažlice