Překlady Domažlice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Domažlice

Překlad Domažlice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Domažlice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Domažlice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Domažlice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Domažlice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Domažlice: Dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní právo, Občanské právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Právní dokumenty, Směrnice EU, Žaloba

Technické překlady Domažlice: Certifikát, Technologické postupy, Návod k obsluze, Norma, Manuál, Příručka, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text, Návod k použití, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Domažlice: Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Audity projektů, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Akcie, Výběrová řízení

Prezentační překlady Domažlice: PPC reklama, Letáky, Webové stránky, Reklama, Tiskoviny, Průvodce, Katalog, Billboardy a plakáty, Knihy, Prezentace, Inzertní a PR články

Soudní překlady, úřední překlady Domažlice: Vysvědčení, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Vysvědčení, Úmrtní list, Rozsudek, Apostila, Odvolání, Soudní žaloba, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Diplom, Zakladatelská listina, Rodný list, Plná moc, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Oddací list, Certifikát

Všeobecné překlady Domažlice: Abstrakt, Vědecké práce, Firemní korespondence, Životopisy, Dopis, Videa, Bakalářské práce, Novinové články, Diplomové práce, Email, Překlady webových stránek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Domažlice, Korektura Domažlice, Odborné překlady Domažlice, Právní překlady Domažlice, Překladatelská agentura Domažlice, Soudní překladatel Domažlice, Soudní překlady Domažlice, Technické překlady Domažlice, Tlumočení Domažlice