Překlady Dolní Benešov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dolní Benešov

Překlad Dolní Benešov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dolní Benešov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dolní Benešov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dolní Benešov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dolní Benešov nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Dolní Benešov: Dopis, Abstrakt, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Životopisy, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Vědecké práce, Videa, Email

Technické překlady Dolní Benešov: Technická zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy, Příručka, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Certifikát, Návod k použití, Norma, Odborný text, Manuál

Právní překlady Dolní Benešov: Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Odvolání, Směrnice EU, Dokumenty, Občanské právo, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Dolní Benešov: Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Akcie, Výběrová řízení, Rozvahy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Daňové formuláře

Prezentační překlady Dolní Benešov: Katalog, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Letáky, PPC reklama, Průvodce, Prezentace, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Reklama, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Dolní Benešov: Společenská smlouva, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Plná moc, Potvrzení o studiu, Stanovy, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Průkaz totožnosti, Rodný list, Notářský zápis, Diplom, Soudní žaloba, Vysvědčení, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dolní Benešov, Korektura Dolní Benešov, Odborné překlady Dolní Benešov, Právní překlady Dolní Benešov, Překladatelská agentura Dolní Benešov, Soudní překladatel Dolní Benešov, Soudní překlady Dolní Benešov, Technické překlady Dolní Benešov, Tlumočení Dolní Benešov