Překlady Dobruška

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dobruška

Překlad Dobruška

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dobruška.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dobruška

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dobruška bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dobruška nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Dobruška: Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Směrnice EU, Dokumenty, Občanské právo, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva

Technické překlady Dobruška: Norma, Příručka, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Návod k použití, Manuál, Certifikát

Ekonomické překlady Dobruška: Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní výkazy, Dluhopisy, Rozvahy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Dobruška: Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Certifikát, Diplom, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Rozsudek, Oddací list, Apostila, Stanovy, Notářský zápis, Rodný list, Revizní zpráva, Plná moc, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Norma

Všeobecné překlady Dobruška: Dopis, Diplomové práce, Vědecké práce, Videa, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Firemní korespondence, Abstrakt, Email, Novinové články

Prezentační překlady Dobruška: Inzertní a PR články, Tiskoviny, Katalog, Letáky, Billboardy a plakáty, Průvodce, PPC reklama, Knihy, Webové stránky, Reklama, Prezentace

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dobruška, Korektura Dobruška, Odborné překlady Dobruška, Právní překlady Dobruška, Překladatelská agentura Dobruška, Soudní překladatel Dobruška, Soudní překlady Dobruška, Technické překlady Dobruška, Tlumočení Dobruška, Překlady fancouzštiny Dobruška, Překlady italštiny Dobruška, Překlady maďarštiny Dobruška, Překlady španělštiny Dobruška, Překlady ukrajinštiny Dobruška