Překlady Dobruška

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dobruška

Překlad Dobruška

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dobruška.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dobruška

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dobruška bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dobruška nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Dobruška: Knihy, Tiskoviny, PPC reklama, Katalog, Reklama, Webové stránky, Letáky, Prezentace, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Průvodce

Ekonomické překlady Dobruška: Účetní uzávěrky, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Akcie, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní výkazy

Technické překlady Dobruška: Manuál, Odborný text, Revizní zpráva, Příručka, Návod k použití, Technologické postupy, Technická zpráva, Certifikát, Návod k obsluze, Norma, Prohlášení o shodě

Právní překlady Dobruška: Dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Právní dokumenty, Žaloba, Odvolání, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Dobruška: Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Videa, Dopis, Email, Abstrakt, Vědecké práce, Novinové články, Firemní korespondence, Diplomové práce, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Dobruška: Živnostenský list, Plná moc, Rozsudek, Soudní žaloba, Norma, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Diplom, Společenská smlouva, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Notářský zápis, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dobruška, Korektura Dobruška, Odborné překlady Dobruška, Právní překlady Dobruška, Překladatelská agentura Dobruška, Soudní překladatel Dobruška, Soudní překlady Dobruška, Technické překlady Dobruška, Tlumočení Dobruška