Překlady Dobrovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dobrovice

Překlad Dobrovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dobrovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dobrovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dobrovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dobrovice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Dobrovice: Občanské právo, Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva, Odvolání, Žaloba, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Dobrovice: Průvodce, Knihy, PPC reklama, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Tiskoviny, Prezentace, Letáky, Reklama, Katalog

Ekonomické překlady Dobrovice: Účetní výkazy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Rozvahy, Dluhopisy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Akcie

Technické překlady Dobrovice: Manuál, Odborný text, Návod k obsluze, Technologické postupy, Příručka, Revizní zpráva, Certifikát, Technická zpráva, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k použití

Soudní překlady, úřední překlady Dobrovice: Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Úmrtní list, Rozsudek, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Odvolání, Stanovy, Apostila, Plná moc, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Diplom, Certifikát

Všeobecné překlady Dobrovice: Novinové články, Bakalářské práce, Videa, Firemní korespondence, Dopis, Diplomové práce, Životopisy, Abstrakt, Email, Vědecké práce, Překlady webových stránek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dobrovice, Korektura Dobrovice, Odborné překlady Dobrovice, Právní překlady Dobrovice, Překladatelská agentura Dobrovice, Soudní překladatel Dobrovice, Soudní překlady Dobrovice, Technické překlady Dobrovice, Tlumočení Dobrovice