Překlady Dobrovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dobrovice

Překlad Dobrovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dobrovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dobrovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dobrovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dobrovice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Dobrovice: Občanské právo, Obchodní právo, Smlouva, Směrnice EU, Žaloba, Obchodní podmínky, Dokumenty, Právní dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Dobrovice: Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Akcie, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů, Daňové formuláře, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Dobrovice: Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Certifikát, Apostila, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Stanovy, Pracovní smlouva, Oddací list, Notářský zápis, Revizní zpráva, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Diplom, Průkaz totožnosti, Odvolání, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Rodný list, Plná moc, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad

Technické překlady Dobrovice: Norma, Technická zpráva, Návod k použití, Certifikát, Návod k obsluze, Technologické postupy, Příručka, Manuál, Prohlášení o shodě, Odborný text, Revizní zpráva

Prezentační překlady Dobrovice: Billboardy a plakáty, Katalog, Reklama, Letáky, Inzertní a PR články, Prezentace, Tiskoviny, Webové stránky, Knihy, PPC reklama, Průvodce

Všeobecné překlady Dobrovice: Životopisy, Videa, Novinové články, Abstrakt, Bakalářské práce, Vědecké práce, Firemní korespondence, Email, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Dopis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dobrovice, Korektura Dobrovice, Odborné překlady Dobrovice, Právní překlady Dobrovice, Překladatelská agentura Dobrovice, Soudní překladatel Dobrovice, Soudní překlady Dobrovice, Technické překlady Dobrovice, Tlumočení Dobrovice, Překlady fancouzštiny Dobrovice, Překlady italštiny Dobrovice, Překlady maďarštiny Dobrovice, Překlady španělštiny Dobrovice, Překlady ukrajinštiny Dobrovice