Překlady Dobříš

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dobříš

Překlad Dobříš

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dobříš.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dobříš

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dobříš bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dobříš nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Dobříš: Manuál, Návod k použití, Příručka, Technologické postupy, Technická zpráva, Odborný text, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Certifikát, Norma

Všeobecné překlady Dobříš: Diplomové práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Bakalářské práce, Dopis, Email, Vědecké práce, Videa, Novinové články, Životopisy, Firemní korespondence

Právní překlady Dobříš: Právní dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Žaloba, Smlouva, Dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Obchodní právo

Ekonomické překlady Dobříš: Akcie, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní výkazy, Rozvahy, Výběrová řízení

Soudní překlady, úřední překlady Dobříš: Vysvědčení, Živnostenský list, Plná moc, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Oddací list, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Norma, Vysvědčení, Stanovy, Úmrtní list, Apostila, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Diplom, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva

Prezentační překlady Dobříš: Průvodce, Webové stránky, Letáky, Reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, PPC reklama, Prezentace, Knihy, Inzertní a PR články, Katalog

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dobříš, Korektura Dobříš, Odborné překlady Dobříš, Právní překlady Dobříš, Překladatelská agentura Dobříš, Soudní překladatel Dobříš, Soudní překlady Dobříš, Technické překlady Dobříš, Tlumočení Dobříš, Překlady fancouzštiny Dobříš, Překlady italštiny Dobříš, Překlady maďarštiny Dobříš, Překlady španělštiny Dobříš, Překlady ukrajinštiny Dobříš