Překlady Dobříš

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dobříš

Překlad Dobříš

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dobříš.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dobříš

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dobříš bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dobříš nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Dobříš: PPC reklama, Katalog, Webové stránky, Knihy, Reklama, Prezentace, Letáky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Průvodce

Technické překlady Dobříš: Prohlášení o shodě, Odborný text, Manuál, Norma, Technická zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Návod k použití, Certifikát, Příručka

Právní překlady Dobříš: Odvolání, Dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Občanské právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Smlouva, Směrnice EU

Ekonomické překlady Dobříš: Rozvahy, Výroční zprávy, Akcie, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Dobříš: Životopisy, Email, Diplomové práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Videa, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Dopis, Novinové články, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Dobříš: Stanovy, Odvolání, Rodný list, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Oddací list, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Apostila, Norma, Společenská smlouva, Plná moc, Revizní zpráva, Vysvědčení, Vysvědčení, Úmrtní list, Certifikát, Pracovní smlouva, Živnostenský list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dobříš, Korektura Dobříš, Odborné překlady Dobříš, Právní překlady Dobříš, Překladatelská agentura Dobříš, Soudní překladatel Dobříš, Soudní překlady Dobříš, Technické překlady Dobříš, Tlumočení Dobříš