Překlady Dobřichovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dobřichovice

Překlad Dobřichovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dobřichovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dobřichovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dobřichovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dobřichovice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Dobřichovice: Odvolání, Občanské právo, Právní dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Dokumenty

Ekonomické překlady Dobřichovice: Audity projektů, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Dluhopisy

Prezentační překlady Dobřichovice: Průvodce, Billboardy a plakáty, Reklama, Prezentace, Tiskoviny, Letáky, Webové stránky, Katalog, Inzertní a PR články, PPC reklama, Knihy

Technické překlady Dobřichovice: Příručka, Manuál, Technologické postupy, Návod k obsluze, Odborný text, Technická zpráva, Norma, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Certifikát, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Dobřichovice: Firemní korespondence, Abstrakt, Videa, Životopisy, Diplomové práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Email, Novinové články, Dopis, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Dobřichovice: Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Vysvědčení, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Stanovy, Rodný list, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Certifikát, Rozsudek, Pracovní smlouva, Norma, Soudní žaloba, Oddací list, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dobřichovice, Korektura Dobřichovice, Odborné překlady Dobřichovice, Právní překlady Dobřichovice, Překladatelská agentura Dobřichovice, Soudní překladatel Dobřichovice, Soudní překlady Dobřichovice, Technické překlady Dobřichovice, Tlumočení Dobřichovice, Překlady fancouzštiny Dobřichovice, Překlady italštiny Dobřichovice, Překlady maďarštiny Dobřichovice, Překlady španělštiny Dobřichovice, Překlady ukrajinštiny Dobřichovice