Překlady Dobřichovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dobřichovice

Překlad Dobřichovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dobřichovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dobřichovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dobřichovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dobřichovice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Dobřichovice: Katalog, Billboardy a plakáty, Prezentace, Webové stránky, PPC reklama, Knihy, Letáky, Tiskoviny, Průvodce, Reklama, Inzertní a PR články

Ekonomické překlady Dobřichovice: Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Akcie, Výběrová řízení, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Technické překlady Dobřichovice: Příručka, Prohlášení o shodě, Norma, Certifikát, Technická zpráva, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Návod k použití, Manuál

Právní překlady Dobřichovice: Žaloba, Obchodní podmínky, Odvolání, Obchodní právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Smlouva, Směrnice EU, Dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Dobřichovice: Odvolání, Rodný list, Vysvědčení, Stanovy, Diplom, Revizní zpráva, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Úmrtní list, Apostila, Oddací list, Společenská smlouva, Notářský zápis, Soudní žaloba, Plná moc, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu

Všeobecné překlady Dobřichovice: Dopis, Životopisy, Email, Abstrakt, Diplomové práce, Novinové články, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Bakalářské práce, Videa

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dobřichovice, Korektura Dobřichovice, Odborné překlady Dobřichovice, Právní překlady Dobřichovice, Překladatelská agentura Dobřichovice, Soudní překladatel Dobřichovice, Soudní překlady Dobřichovice, Technické překlady Dobřichovice, Tlumočení Dobřichovice